Elektropioniri!

Mi stvaramo solarnu budućnost – uz pomoć čiste energije sa naših krovova. Udruženi, odlučujemo kako će se naša energija proizvoditi. Rasterujemo zagađeni vazduh, proizvodimo sopstvenu struju, pomažemo jedni drugima i menjamo stvari iz korena. Krenuli smo, nema više vremena za gubljenje!

U toku – Solarna Stara Posle uspešno završene donacijske kampanje, Elektropionir u saradnji sa meštanima staroplaninskih sela Dojkinci i Temska i gradom Pirotom priprema izgradnju prvih zadružnih solarnih elektrana u Srbiji. Više na Solarna Stara.

Zašto energetska zadruga?

Zašto brinuti o energiji? Suočavanje sa klimatskom krizom i rad na ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na njih obeležiće ostatak ovog veka. Preko dve trećine ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte posledica je sagorevanja fosilnih goriva (uglja, nafte i gasa). Promena ovakvog načina proizvodnje energije je presudna. U Srbiji, ona je i rešenje za jedan od gorućih problema – zagađenje vazduha.

Građani su se pokazali kao značajan motivacioni faktor i katalizator prelaska na čistu energiju. Energetska zadruga Elektropionir je stvorena sa idejom da bude jedan od ključnih aktera u osnaživanju običnih ljudi da aktivnije učestvuju u tranziciji srpskog energetskog sektora na obnovljive izvore energije. Mi ne čekamo da se steknu svi uslovi i da se većina pokrene, već mislimo da uporna grupa pionira može da menja stvari. Cilj nam je da demonstriramo ekološki i ekonomski održiv način proizvodnje električne energije, zasnovan na principima demokratskog upravljanja zadrugom. U zadruzi svaki član, zadrugar, ima jedan glas u donošenju odluka. Zajednički stičemo ekspertizu, određujemo pravac daljeg delovanja i rastemo kako bismo realizovali ambicije veće od naših pojedinačnih krovova. Zadruga radi na uspostavljanju mreže decentralizovanih krovnih solarnih elektrana i solarnih parkova u kolektivnom vlasništvu običnih ljudi širom Srbije.

Trenutno radimo na pokretanju pionirske prozjumerske solarne elektrane, obuci za prozjumere, pripremi terena za elektranu na krovu stambene zgrade, a zalažemo se i za bolju poziciju domaćinstava i energetskih zadruga u zakonodavnom okviru.

Ukoliko ste zainteresovani da se uključite u globalnu klimatsku akciju i doprinesete očuvanju životne sredine u Srbiji, kao i da prelaskom na obnovljive izvore energije smanjite svoj račun za struju, javite nam se.

Hoću i ja solarnu elektranu!

Nije tajna da Srbija ima puno sunčanih dana i da taj potencijal čeka da se iskoristi. Potreban je krov i nešto sredstava za solarnu elektranu i svako domaćinstvo može postati proizvođač i potrošač čiste energije – takozvani prozjumer (ili, kako ga definiše novi Zakon o obnovljivim izvorima energije, kupac-proizvođač). Prozjumer višak proizvedene energije šalje u mrežu. A kada solarni paneli ne mogu da pokriju potrebe domaćinstva, koristi se energija iz mreže, kao i obično. Solarna tehnologija je dobro poznata, a cene opreme su sve niže. I, kao što možemo videti širom sveta, ti, do juče magični paneli, postaju svakodnevnica, nešto potpuno obično!

Zašto onda na krovovima u Srbiji vidimo tako malo solarnih panela? Pre svega, solar nije zlatna koka kojoj se neki nadaju. Sa trenutnim niskim cenama struje dobijene iz prljavog lignita, solar teško može da se takmiči. Zato, ako ste tu zbog brze zarade, bolje odustanite ovde. Međutim, ako želite da planeti ostavite nešto drugo sem smoga, pepela, neizvesnosti i siromaštva, dobrodošli ste – nastavite da čitate.

Za par onih koji su do sada pokušali da na svoj krov postave solarnu elektranu, i povežu je na mrežu, put do prozjumera pokazao se kao avantura. Gde početi, koga pozvati, čiji savet poslušati? Kako proći kroz lavirint birokratije? I da li je to uopšte moguće za pojedince i domaćinstva? Zadruga Elektropionir se priprema da brine o izvozu viška energije prozjumer domaćinstava, kolektivno pregovara sa snabdevačima koji taj višak otkupljuju i nalazi nove načine za proizvodnju i potrošnju čiste energije – za sve svoje članove!

Sa stotinama hiljada krovova u Srbiji zaista možemo nešto da uradimo.

Zajedno investiramo

Solarni paneli na sopstvenom krovu su fantastičan početak. Ali zajedno možemo da uradimo mnogo više! Elektropionir planira da poveže ljude koji zajedno žele da investiraju u veće solarne elektrane. Mnogo veće od onih koje staju na krovove kuća. Postoji mnogo “praznih” krovova koji iščekuju svetliju budućnost. Pomislite samo na stambene zgrade, ali i na javne ili industrijske objekte. Takođe, čistu energiju možemo proizvoditi i van grada: na poljima u kombinaciji sa poljoprivrednom proizvodnjom, na napuštenim parcelama i drugim lokacijama. Zajedno, ove elektrane formiraće jednu veliku “virtuelnu elektranu” koja će članove zadruge snabdevati energijom. A sve to dok naša pozicija, uloga i važnost kao učesnika na energetskom tržištu raste. 

Kroz ovakvu vrstu zajedničke investicije, zadrugari će postati vlasnici udela u elektrani. Povratak investicije ostvariće se kroz elektiričnu energiju koju zajedno proizvedemo. 
Tokom 2021. počinjemo da pripremamo kolektivnu elektranu ovog tipa (25-30kWp). Plan nam je da započnemo potragu za odgovarajućom lokacijom i da istražimo da li je investicija finansijski isplativa. Broj neiskorišćenih krovova i drugih mogućih lokacija je ogroman – ako znate dobru lokaciju, javite nam se.

I ja bih da budem (elektro) pionir!

Elektropionir je energetska zadruga koja povezuje domaćinstva i pojedince kako bi proizvodili sopstvenu energiju “kod kuće”. Zadruga Elektropionir je mlada, optimistična i puna energije. Elektropionir je u decembru 2019. pokrenula grupa entuzijasta koji su se na razne načine bavili obnovljivim izvorima energije i inovativnim načinima građanskog organizovanja. A sada je sve više ljudi koji bi na neki način želeli da se pridruže.

Kao članovi zadruge, zajednički donosimo odluke. Kolektivno odlučujemo kako zadruga služi svojim članovima, šta oni čine za nju, u koje podvige želimo da se upustimo sutra i koje ambicije imamo za budućnosti. To je dobro za vas, za sve nas, i za čistiju i svetliju budućnost. Ako ste se pronašli u prethodnim redovima i želite da se pridružite Elektropioniru, javite nam se.