Elektrana Solarna berba

Solar berba je pilot solarna elektrana snage 17,5 kW instalirana na polju organske farme Organela u Gornjoj Bukovici (centralna Srbija). Na ovom primeru, među prvima u Srbiji, istražujemo kombinovanu proizvodnju obnovljive električne energije i organskih proizvoda na potpuno istoj lokaciji – kroz koncept  agrosolara.

Ovu mogućnost Elektropionir prikazuje zajedno sa farmom Organella, kako bismo shvatili da li takvo rešenje dobitno, zato što zemljište može imati dvostruku namenu. U konvencionalnim solarnim postrojenjima zemljište ostaje bez uzgoja, što ne mora biti loše, ali može biti bolje – dakle agrosolar.

Za Solarnu berbu to znači to znači da su paneli postavljeni na povišenu konstrukciju, što omogućava da panel bude dovoljno osunčan, a istovremeno i da poljoprivredna mehanizacija ima pristup uzgoju. Dok elektranu najvećim delom finansira UNDP, radove na poljoprivrednoj proizvodnji sufinansiraju Elektropionir i Organela Farma.

U zavisnosti od kapaciteta koji će dozvoliti operater mreže, Solarna Berba se u sledećoj fazi može dalje proširiti na veći instalisani kapacitet, potencijalno na delove poljoprivrednog zemljišta koji zbog terena nisu pogodni za poljoprivredu (strmi predeli).

Tehničke karakteristike 


• status: u izgradnji

• aktivacija: 2024

• lokacija: Farma Organela, Gornja Bukovica, Srbija

• izvođač: Conseko i United Green Energy

• solarni paneli: 48 panela

• instalirani kapacitet: 21,84kWp paneli sa 17,5kW inverterom (faza 1)

• procenjeni godišnji prinos: 25,9MWh

• ušteda CO2 godišnje: 28 tona (*)

(*) Emisioni faktor proizvodnje električne energije u Srbiji je 1.099 tCO2/MWh