Kampanja SOLARNA STARA

Podržimo izgradnju prvih zadružnih solarnih elektrana na Staroj planini!

Doniraje na Donacije.rs/solarna-stara

U saradnji sa meštanima staroplaninskih sela Dojkinci i Temska i gradom Pirotom, Eneregetska zadruga Elektropionir 21. juna 2022, na dan letnje dugodnevice, pokreće donacijsku kampanju Solarna Stara, kako bismo prikupili novčana sredstva za izgradnju solarnih elektrana u zadružnom vlasništvu, čiji će ukupan prihod ići lokalnoj zajednici. Ovo će biti prve zadružne solarne elektrane u Srbiji!

Staroplaninski kraj je odlučnošću i upornošću meštana lokalnih sela, i uz podršku koju su dobili širom Srbije, uspeo da zaustavi izgradnju malih hidroelektrana, čiji način gradnje i eksploatacije nisu održivi. Male hidroelektrane vode u ekološku degradaciju i uništavanje lokalnih zajednica, a profit koji ostvaruju odlazi u ruke šačice investitora. Za razliku od malih hidroelektrana, energija dobijena od sunca je svima dostupna i čista.

Selo Dojkinci, Stara planina

Energetska zadruga Elektropionir radi na uspostavljanju mreže decentralizovanih solarnih elektrana i osnaživanju običnih ljudi da postanu aktivni učesnici u proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora. Mi ne čekamo da se steknu svi uslovi i da se većina pokrene, već mislimo da uporna grupa pionira može da menja stvari!

Kampanjom Solarna Stara želimo da pokažemo da svi građani mogu biti pokretači promene ka održivoj energiji i da to nije pozicija rezervisana isključivo za velike investitore. Verujemo da energija mora biti čista i može biti u zajedničkom vlasništvu.

Meštani sela Temska i članovi Elektropionira, maj 2022.
Seoski zbor u selu Dojkinci, maj 2022.

Svojom donacijom možete pomoći da se na krovove Mesne zajednice Temska i Doma kulture Dojkinci postave dve solarne elektrane snage od po 5,25 kWp. Sav godišnji prihod, koji se u narednih 25 godina ostvari od proizvodnje i prodaje električne energije iz ovih elektrana, ići će lokalnim udruženjima i organizacijama, za aktivnosti koje unapređuju život zajednice.

Simulacija elektrane na krovu Mesne zajednice Temska
Simulacija elektrane na krovu Doma kulture Dojkinci

Ukupna vrednost ovog projekta (izrada projekta, ishodovanje odobrenja za priključenje, izgradnja, troškovi brojila…) je 1.680.000 dinara. Članovi i članice Elektopionira su uz pomoć donatora i iz sopstvenih sredstava već prikupili polovinu ovog iznosa, a sada nam je potrebna vaša podrška da prikupimo još 840.000 dinara, kako bi se započelo sa proizvodnjom električne energije iz solara u dva staroplaninska sela. Krenuli smo, nema više vremena za gubljenje!

Kampanju možete podržati i lično i kao organizacija i to na više načina:

 • onlajn donacijom na Donacije.rs/solarna-stara
 • uplatom na račun: Energetska zadruga Elektropionir, Drinčićeva 20, Beograd, šifra plaćanja 288, račun broj 220-0000000159394-23 (ProCredit Bank)
 • širenjem informacije o kampanji preko svojih naloga na društvenim mrežama i drugih kanala komunikacije.

Za uplate fizičkih lica, i lako i brzo plaćanje, možete iskoristiti i gotove IPS QR kodove sa fiksnim vrednostima donacije (200, 1000 i 3000 dinara).

Uplata 200 dinara
Uplata 1000 dinara
Uplata 3000 dinara

Ukoliko se kampanjom postigne veći iznos od traženog, sva prikupljena sredstva će se utrošiti na podizanje snage elektrana.

Članovi Elektropionira i učesnici kursa Solartehnika narodu, oktobar 2021.

Do sada smo već uradili:

 • Sa gradom Pirotom potpisali smo Memorandum o razumevanju i saradnji o korišćenju krovova Mesne zajednice Temska i Doma kulture Dojkinci u svrhu postavljanja solarnih elektrana.
 • Sa meštanima sela Temska i Dojkinci dogovorili smo saradnju i prošli kroz proces zajedničkog planiranja.
 • Prikupili smo polovinu potrebnih sredstava za realizaciju ovog projekta.

Sredstva od vaših donacija biće iskorišćena za:

 • kupovinu solarnih panela, sa garancijom od 25 godina, i dodatne prateće opreme
 • troškove izrade projekta i procedura 
 • troškove instalacije od strane licencirane firme
 • instalaciju novih dvosmernih brojila.

Budžet (za jednu solarnu elektranu):

 1. Izgradnja solarne elektrane od 5,25 kWp (684.000 dinara), koja obuhvata:
 • 1 invertor od 5 kW
 • 14 solarnih panele od 375 Wp (ukupno 5,25 kWp)
 • podkonstrukciju za kosi krov sa crepom
 • kablovi, kablovski pribor i zaštitna oprema
 • montažu i puštanje sistema u rad
 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i sprovođenje procedure do sticanja statusa „Proizvođača iz OIE” (96.000 dinara). 
 1. Izgradnja priključka i nabavka dvosmernog brojila za potrebe rada elektrane (60.000 dinara).

Ukupno: 840.000 dinara.

Kod domaćina u selu Dojkinci

Za sve koji podrže ovu kampanju pripremili smo poklone:

Donacije od i preko 1000 RSD: digitalni print (wallpaper za desktop) sa motivima Stare planine.

Donacija preko 3.000 RSD: jedan domaći proizvod iznenađenja iz staroplaninskih sela* (ograničeno na 30 komada).

Donacije preko 5.000 RSD: dva domaća proizvoda iznenađenja iz staroplaninskih sela* (ograničeno na 15 komada).

*Marinirani vrganji, med, slatko od borovnica, liker od malina, liker odi borovnica, čaj od majčine dušice iz sela Temska i Dojkinci.

Donacije preko 10.000 RSD: besplatno učešće na kursu Solartehnika narodu koji u oktobru ove godine organizuje Energetska zadruga Elektropionir (ograničeno na 10 mesta).

Donacije preko 50.000 RSD: vikend za dve osobe na Staroj planini, u gostima kod domaćina, u toku Festivala krompira u selu Dojkinci (septembar 2022) – hrana i smeštaj (ograničeno na 1 aranžman).

Okolina sela Temska, Stara planina

SUMMARY in English:

SOLARNA STARA – let’s support the construction of the first cooperative solar power plants on Stara Planina Mountain!

During the past several years, Stara Planina Mountain (Balkan) was threatened by ecological devastation due to the construction of the derivative mini-hydropower plants. Although presented as sustainable, these mini-hydropower plants directly threaten the local communities and their natural resources, while all the profits and benefits go into the pockets of a handful of private investors. Upon realising this, local people have self-organised to cease these destructive projects. Thanks to their determination, persistence, and support throughout Serbia, they have managed to defend their rivers and communities.

Now, Energy Cooperative Elektropionir, together with Stara Planina village communities of Temska and Dojkinci and the city of Pirot, intends to turn the page and show better ways to produce renewable energy. With the campaign “Solarna Stara”, we aim to raise financial resources to construct the first cooperative solar power plants in Serbia! They will be installed on the roofs of the local council of Temska and the House of Culture in Dojkinci. 

Elektropionir is symbolically launching the campaign on June 21, the day of the summer solstice. Our mission is to show that all citizens can be the actors in the energy transition process and that this position is not reserved exclusively for big investors. We believe that energy production must be clean and truly sustainable and can be collectively owned. All the income gained from producing and selling this electricity will remain in the local communities. It will be used to improve the quality of life of the inhabitants of these two villages.

To build two rooftop solar power plants of the 5.25 kWp capacity each, Elektropionir has collected half of the sum necessary. This crowdfunding campaign aims to raise the other half – 7,000 EUR. This amount will be used to cover the expenses of the installation and all the procedures. 

You can support the campaign both as an individual or as an organisation in several ways:

 • by donation via the platform Donacije.rs/solarna-stara
 • by donation to Energy Cooperative Elektropionir bank account
 • by sharing the campaign information on your social media and other communication channels. 

If the campaign achieves more than the requested amount, all funds raised will be used to increase the power plant’s production capacity.