Zašto energetska zadruga?

Zašto brinuti o energiji? Suočavanje sa klimatskom krizom i rad na ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na njih obeležiće ostatak ovog veka. Preko dve trećine ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte posledica je sagorevanja fosilnih goriva (uglja, nafte i gasa). Promena ovakvog načina proizvodnje energije je presudna. U Srbiji, ona je i rešenje za jedan od gorućih problema – zagađenje vazduha.

Građani su se pokazali kao značajan motivacioni faktor i katalizator prelaska na čistu energiju. Energetska zadruga Elektropionir je stvorena sa idejom da bude jedan od ključnih aktera u osnaživanju običnih ljudi da aktivnije učestvuju u tranziciji srpskog energetskog sektora na obnovljive izvore energije. Mi ne čekamo da se steknu svi uslovi i da se većina pokrene, već mislimo da uporna grupa pionira može da menja stvari. Cilj nam je da demonstriramo ekološki i ekonomski održiv način proizvodnje električne energije, zasnovan na principima demokratskog upravljanja zadrugom. U zadruzi svaki član, zadrugar, ima jedan glas u donošenju odluka. Zajednički stičemo ekspertizu, određujemo pravac daljeg delovanja i rastemo kako bismo realizovali ambicije veće od naših pojedinačnih krovova. Zadruga radi na uspostavljanju mreže decentralizovanih krovnih solarnih elektrana i solarnih parkova u kolektivnom vlasništvu običnih ljudi širom Srbije.

Trenutno radimo na pokretanju pionirske prozjumerske solarne elektrane, obuci za prozjumere, pripremi terena za elektranu na krovu stambene zgrade, a zalažemo se i za bolju poziciju domaćinstava i energetskih zadruga u zakonodavnom okviru.

Ukoliko ste zainteresovani da se uključite u globalnu klimatsku akciju i doprinesete očuvanju životne sredine u Srbiji, kao i da prelaskom na obnovljive izvore energije smanjite svoj račun za struju, javite nam se.