Proboj obnovljivih izvora energije – i zašto je „agregacija“ odjednom postala hitna

Elektropionir je deo realnosti energetskog sektora koji se brzo menja: dolazak hiljada novih elektrana u našu nacionalnu mrežu. Poslednjih godina već se pojavio veliki broj novih proizvođača električne energije koji su se priključili na mrežu. I ne samo to, oni su veoma različitih veličina: od velikih vetroparkova, ili velikih solarnih polja, pa sve do sve većeg broja kupaca-proizvođača, solarnih krovova domaćinstava  (preko 1700 u oktobru 2023.) i kompanija (preko 300 u oktobar 2023). Povećanje broja novih elektrana predstavlja izazov za mrežu, kao i za organizacije koje upravljaju sa više elektrana, poput Elektropionira. 

Pogledajmo najpre kako se ove promene odražavaju na elektroenergetsku mrežu. Elektropenergetski sektor je donedavno izgledao prilično jednostavno. Mreže su pretežno bile nacionalne i unjima je nekoliko većih (hidro i termo) elektrana isporučivalo električnu energiju koja se distribuirala preko dalekovoda, hiljada trafostanica i lokalnih dalekovoda sve do fabrika, kancelarija i kuće. Sve je to bilo organizovano kroz nekoliko malih subjekata koji su držali stvari pod kontrolom. Ova postavka nije imala malo izazova više od jednog veka. Do dolaska obnovljivih izvora energije.

Pa šta je dovelo sve te hiljade novih proizvođača električne energije u mrežu? Na pitanje zašto su obnovljivi izvori energije napravili proboj, mnogi će reći da razlog značajnog smanjenja cena. Dok su troškovi fotonaponskih panela (PV), vetro elektrana i baterija počeli da padaju (otprilike) eksponencijalno po stopi od blizu 10% godišnje u poslednje vreme, dodatni razlog njihovog proboja je brza evolucija elektronike i informacione tehnologije. Ovo nam omogućava da imamo mnogo detaljniji i blagovremen pregled onoga što se dešava u mreži, u smislu proizvodnje i potrošnje. Sa druge strane agragacija, omogućava da se ovaj ‘nered’ raspršenih elektrana poveže. Napominjemo: ono što može izgledati kao nered iz perspektive starog elektroenergetskog sistema, sada razumemo kao distribuirane energetske resurse (DER) –kao novu stvarnost koja je karakteristična za stanje današnjigh tehnologija.

Pored toga, obnovljivi izvori energije mogu imati plus u tome što su neiscrpni (za razliku od uglja, nafte itd.) i stoga su dostupni „zauvek“, mada nisu dostupni ni u jednom trenutku. Sunčeva energija se može koristiti samo tokom dana, a količina sunčeve energije ne varira samo iz dana u dan, već i od sezone do sezone. Vetar takođe nije konstantan. Ukratko, kažemo da su obnovljivi izvori energije „varijabilni“. U najgorem slučaju, može se dogoditi da nema ni sunca ni vetra, ili da ih ima previše. To zahteva fleksibilnost u mreži, kako na strani proizvodnje (fleksibilnost snabdevanja), tako i na strani potrošnje energije (reakcija na potražnju, ili DR).

Da bi sva ova potrebna fleksibilnost dobro funkcionisala, potrebna nam je pametna mreža sa velikim kapacitetom za skladištenje baterije i upotrebom pametnih uređaja, kako biste optimalno balansirali tokove energije. Trenutno smo u Srbiji još daleko od ove realnosti.

Kada agregacija stupi na snagu

Agregacija takođe predstavlja izazov za organizacije koje upravljaju više elektrana. Elektropionir trenutno proširuje svoj fond elektrana. U žargonu energetskog sektora, spremamo se da upravljamo „portfolijom“ distribuiranih energetskih resursa. I sa tim se otvara potencijalna glavobolja: za nekoliko godina verovatno ćemo imati lavinu većih i manjih elektrana koje moramo da držimo pod kontrolom: njihovu proizvodnju energije, njihove administrativne aspekte, održavanje, itd. To nije zabavno . Druge uspešne energetske zadruge u Evropi već se suočavaju sa ovom stvarnošću i počele su da unapređuju svoj proizvodni“portofolio“  na takav način da imaju mnogo bolji pregled. Takođe su razvili prilično napredne finansijske alate za praćenje investicija, njihovih novčanih tokova i rizika koje donose. Takođe, počeli su da opremaju svoje elektrane kontrolnim sistemima koji im omogućavaju upravljanje sa daljine. Dakle, ovaj oblik objedinjavanja nazivamo agregacijom. REScoop, rastuća mreža od 1.900 evropskih energetskih zadruga, pomaže u razvoju novih pristupa u agregaciju. Uz pomoć nekih REScoop kolega (poput Energy4All iz UK i Energy of Rotterdam) i uz podršku GIZ-a (nemačke razvojne korporacije) sada istražujemo kako da ovo pokrenemo za Elektropionir u Srbiji.

Virtualne elektrane 

Ako agregacija zaživi i uspešno je podignemo na sledeći nivo, ona takođe može doneti zanimljive prednosti mreži. Ovo je, na primer, mesto gde virtuelne elektrane (VPP) dolaze u obzir. VPP su agregirane (udružene) mreže distribuiranih elektrana.

U ovakvoj mreži, pojedinačne elektrane na različitim lokacijama su, uz pomoć sistema za upravljanje energijom (EMS), povezane u jednu „virtuelnu“ veću elektranu. Ovako ih je, ne samo mnogo lakše pratiti, već se sve one mogu ponašati kao tradicionalna elektrana sa standardnim karakteristikama (minimalni/maksimalni kapacitet, povećanje, smanjenje, itd.) Sve ovo ih čini mnogo predvidljivijim i prilagodljivijim – i mogu se lakše integrisati u električnu mrežu. Rad VPP-a omogućava povezivanje više odvojenih  obnovljivih izvora energije na mrežu. Neki od energetskih zadruga okupljenih u REScoop-u (a među njima i Elektropionir) žele da integrišu takvu VPP tehnologiju.

Šta je sa agregatorima?

Kao što je objašnjeno, agregiranje za Elektropionir znači  dobro upravljanje dobro uređenim portfeljem solarnih elektrana, koje bi se ponašale kao jedna virtuelna elektrana. Međutim, u energetskom sektoru se pojavljuje i nova uloga, uloga agregatora. Agregator je tržišni akter koji kombinuje (objedinjuje) snabdevanje električnom energijom (elektrane) i/ili potražnju (potrošnja) i prodaje ovaj kapacitet kao jedan resurs na tržištu električne energije. U budućnosti bi preuzimanje ove formalne uloge moglo biti interesantno za Elekteropionir: zadruga može prodati svoju fleksibilnost mrežnom operateru za stabilizaciju mreže, ili možemo da radimo sa dobavljačem električne energije radi fluktuacije u ceni električne energije (na primer, kroz ponudu privremenih isključenja nepotrebnih potrošaća). Međutim, kako bi tehnički bio spreman za ovu uslugu, Elektropionir najpre mora da sagradi svoju mrežu elektrana. 

Kako lideri u okvoru RESCoop-a već preuzimaju ovakve uloge, jasno nam je da će jednog dana ovo neizbežno biti i naš put!