Elektrana: kako pratiti finansijske tokove?

Solarne elektrane imaju tehnički vek trajanja preko 25 godina, ako se uzmu u obzir održavanje i planirana ažuriranja (zamena invertera nakon 10-15 godina). Verovatno će solarna elektrana imati duži životni vek, iako tokom starenja svake godine proizvodi nešto manje električne energije (otprilike 0,5% godišnje). Tokom životnog veka proizvodiće električnu energiju, a time i prihod. Iako znamo koliko se danas plaća proizvedeni kWh električne energije, teško je sa sigurnošću znati kolika će biti cena kWh biti u narednih 25 godina. Stoga moramo da radimo sa različitim budućim scenarijima cena: neki od njih su optimističniji od drugih.

S druge strane, za veću solarnu elektranu zadruga će morati da prikupi novac od svojih članova, od svoje zajednice – a možda čak i od banke. Mogućnost privlačenja tog kapitala ima svoje troškove, bilo u vidu kamata ili udela u ostvarenom prihodu od prodaje električne energije. Ovakvi dugoročni troškovi moraju se uzeti u obzir prilikom procene ekonomske održivosti nove solarne elektrane. Da ne pominjemo da će porezi i inflacija imati svoj uticaj tokom životnog veka elektrane.

I tu smo: brzo ulazimo u složenu mrežu investicija, prihoda i troškova!

Da bismo imali dobar pregled stanja, koristimo alat za modeliranje novčanih tokova. Ovo je (prilično složena!) tabela u kojoj možemo tokom mnogo godina pratiti kakve će biti performanse naše solarne elektrane.

Kreiranje i podešavanje ovog alata i uzimanje u obzir svih relevantnih parametara nije mali posao. Tokom prošle godine Elektropionir je počeo da sarađuje sa drugim zadrugama kako bi učio iz njihovih iskustava u razvoju ovakvih modela.

Za potrebe naših proračuna, koristimo alate za modeliranje novčanih tokova koje su razvile naše kolege iz Energy4All (sa sedištem u UK) i Energy of Rotterdam (Holandija). Prednost korišćenja ovog alata je pouzdanost i činjenica da je već testiran u brojnim projektima koje su ove zadruge razvijale tokom godina.