Elektrane Solarna Stara

Solarna Stara se sastoji od dve solarne elektrane (svaka od 5 kW) koje su izgrađene na krovovima zgrada mesnih zajednica u selima Temska i Dojkinci na Staroj planini u jugoistočnoj Srbiji.

Solarna Stara predstavlja, ne samo skroman ulazak Elektropionira u proizvodnju solarne energije, već je i stav o tome kako verujemo da prelazak na obnovljive izvore energije treba da osnaži lokalne zajednice. A ovde, na Staroj planini, treba biti svestan o značaju ovog stava, jer je poslednjih godina ovom području  pretila ekološka devastacija zbog izgradnje mini-hidroelektrana, koje su narušavale lokalno vodosnabdevanje. Energetska zadruga Elektropionir, zajedno sa mesnim zajednicama Dojkinca i Temske, u saradnji sa gradom Pirotom, rešili us da pokažu da primena obnovljivih izvora energije može da bude održiva i u koristi i za zajednicu i za planetu. U ovom projektu, Elektropionir je obezbedio 50% ukupne investicije, dok smo ostatak prikupili kroz aktivno udruživanje građana koji su podržali našu kampanju, što predstavlja novinu u našoj zemlji.

Solarna Stara je zahtevala potpisivanja jedinstvenog trojnog ugovora između Grada Pirota, Elektropionira i Mesnih zajednica. U ovom slučaju, grad Pirot je vlasnik krovova javnih zgrada, na kojima su instalirani paneli, dok je Elektropionir vlasnik elektrana. Zadruga prodaje proizvedenu električnu energiju, dok prihod ide lokalnih zajednicama za razvoj lokalnih projekata, po izboru. Primer ugovora ovakvih partnerstava može da koristi i drugim lokalnim zajednicama za razvoj sličnih projekata.

Tehničke karakteristike


• status: instaliran, čeka priključak na mrežu

• aktivacija: početkom 2024. (očekivano)

• lokacija: BB put Temska, BB put Dojkinci

• izvođač: Conseko i United Green Energy

• solarni paneli: pribl. 2 x 16 panela

• instalirani kapacitet: 2 x 6kWp panela sa 2 x 5kW invertera

• procenjeni godišnji prinos: 12MWh

• uštede CO2 godišnje: pribl. 13,2 tone (*)

(*) Emisioni faktor proizvodnje električne energije u Srbiji je 1.099 tCO2/MWh