SOLARNA STARA

Prve zadružne solarne elektrana na Staroj planini.

​U saradnji sa meštanima staroplaninskih sela Dojkinci i Temska i gradom Pirotom, Energetska zadruga Elektropionir je u proleće 2022. pokrenula projekat Solarna Stara, kako bismo podigli prve zadružne solarne elektrane u Srbiji. Polovinu novca prikupili smo sami, a za drugu polovinu smo se obratili građanima i donacijskom kampanjom u julu 2022. prikupili i premašili ciljanu sumu. Izgradnja prvih zadružnih krovnih solarnih elektrana u Srbiji je u završnoj fazi. U julu 2023. solarni paneli su postavljeni na krovove u oba sela!

Staroplaninski kraj je odlučnošću i upornošću meštana lokalnih sela, i uz podršku koju su dobili širom Srbije, uspeo da zaustavi izgradnju malih hidroelektrana, čiji se način gradnje i eksploatacije nisu pokazali održivi. Male hidroelektrane vode u ekološku degradaciju i uništavanje lokalnih zajednica, a profit koji ostvaruju odlazi u ruke šačice investitora. Suprotno tome, energija dobijena od sunca je svima dostupna i čista. 

Plan je da sva sredstva od prodaje struje koju će staroplaninske solarne elektrane proizvoditi, budu predavana lokalnoj zajednici, i to narednih 25 godina.

Projektom Solarna Stara želimo da pokažemo da svi građani mogu biti pokretači promene ka održivoj energiji i da to nije pozicija rezervisana isključivo za velike investitore. Verujemo da energija mora biti čista i može biti u zajedničkom vlasništvu. Zadrugarska tradicija postoji u Srbiji, a sada je primenjujemo i na proizvodnju energije iz održivih izvora! Naše prve zadružne krovne solarne elektrane na Staroj planini su pokazni primer da je, kroz udruživanje građana i solidarnost, moguće okrenuti se od destruktivnih i neodrživih tehnologija ka zelenijim i plemenitijim rešenjima. 

Pročitajte intervju: Kako je „Elektropionir” svoju pionirsku ideju doveo do uspešne crowdfunding kampanje

Faze projekta Solarna Stara

ZAVRŠENE FAZE

 1. Osmišljavanje i planiranje projekta Solarna Stara

Energetska zadruga Elektropionir je zajedno sa lokalnom zajednicom u selima Temska i Dojkinci pristupila osmišljavanju projekta Solarna Stara od januara 2022. godine. Potpisivanje Memoranduma o razumevanju i saradnji sa Gradom Pirotom o korišćenju krovova Mesne zajednice Temska i Doma kulture Dojkinci u svrhu postavljanja solarnih elektrana. Zbor sa meštanima sela Dojkinci i sastanak u selu Temska, maj 2022.

januar – jun 2022. 

 1. Izrada nacrta budžeta

Osnovni nacrt budžeta za izgradnju dve solarne elektrane utvrđen je u saradnji sa nezavisnim stručnjacima i firmama koji se bave poslovima projektovanja i izgradnje solarnih elektrana. 

maj-jun 2022.

Budžet (za jednu solarnu elektranu):
1.Izgradnja solarne elektrane od 5,25 kWp (684.000 dinara), koja obuhvata:
1 invertor od 5 kW
14 solarnih panele od 375 Wp (ukupno 5,25 kWp)
podkonstrukciju za kosi krov sa crepom
kablovi, kablovski pribor i zaštitna oprema
montažu i puštanje sistema u rad
2.Izrada projektno-tehničke dokumentacije i sprovođenje procedure do sticanja statusa „proizvođača iz OIE” (96.000 dinara).
3.Izgradnja priključka i nabavka brojila za potrebe rada elektrane (60.000 dinara).
Ukupno: 840.000 dinara.
 1. Prikupljanje prve polovine sume 

Elektropionir je iz donacija partnerskih organizacija i svojih sredstava prikupio polovinu potrebne sume za izgradnje dve solarne elektrane.

januar-jun 2022.

 1. Donacijska kampanja na platformi Donacije.rs 

Prikupljanje druge polovine potrebne sume za izgradnju dve solarne elektrane.
Donacijska kampanje je pripremana tokom maja i juna meseca, a započeta je 21. juna 2022. (na dan najduže obdanice). U saradnji sa platformom Donacije.rs, za mesec dana je 229 donatora doniralo ukupno 972.452,00 dinara, što je 116% od ciljane sume! Zahvaljujući tome što je ciljana suma premašena, solarne elektrane umesto predviđenih 14 solarnih panela (5.25 kWp) imaće 15 panela (6 kWp).

maj-jul mesec 2022.

 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije 

Pripremljena projektna dokumentacija za sprovođenje procedure za sticanje statusa „proizvođača iz obnovljivih izvora energije” (OIE) za obe elektrane. U saradnji sa firmom United Green Energy iz Niša.

septembar-oktobar 2022.

 1. Nabavka opreme

Nabavljena je oprema za solarne elektrane: 32 panela Ulica Solar od 375 Wp sa garancijom od 12 godina, podkonstrukcija za kosi krov sa crepom, 2 invertora, kablovi, kablovski pribor i zaštitna oprema. Oprema je nabavljena u saradnji sa firmom Conseko iz Beograda. Jedan inverter donirala je firma IvDam Process Control.

jun 2022-februar 2023.

 1. Potpisivanje Ugovora o realizaciji projekta izgradnje solarnih elektrana

Na osnovu Rešenja Gradskog veća grada Pirota (28.11.2022), Grad Pirot i Energetska zadruga Elektropionir sastavili su Ugovor o realizaciji projekta solarne elektrane na javnim krovovima u Dojkincima i Temskoj za realizaciju dve zadružne solarne elektrane i načinu korišćenja prihoda iz ovih elektrana u korist lokalnih zajednica. Ovo je pionirski ugovor ove vrste u Srbiji! Predstavnici grada Pirota, Elektropionira i Mesnih zajednica Dojkinci i Temska potpisali su Ugovor 6. februara 2023. u Pirotu. 

novembar 2022-februar 2023.

 1. Sprovođenje procedure

U saradnji sa firmom United Green Energy iz Niša, sprovodena je pravno-tehnička procedura. Dobijeni su Uslovi za projektovanje i priključenje obe elektrane (kraj maja) i građevinska dozvola za izgradnju obe elektrane (polovina jula).

mart – jul 2023.

 1. Izgradnja solarnih elektrana

Transport opreme (kraj aprila) i postavljanje solarnih elektrana na krovu Mesne zajednice Temska i Doma kulture Dojkinci (druga polovina jula). Elektrane je postavio izvođački tim partnerske firme Conseko Solar Systems iz Beograda. Podršku u organizaciji na lokalu dali su meštani sela Temska i Dojkinci. Postavljanje obe elektrane ispratio je tim Elektropionira.

april – jul 2023.

FAZE U TOKU ILI U PRIPREMI

 1. Izgradnja priključka 

Nabavka materijala i izgradnja nedostajaće infrastrukture, uz nabavku i postavljanje brojila za potrebe rada elektrane od Elektrodistribucije.

august 2023.

 1. Izbor snabdevača i ugovor 

Odabir i potpisivanje ugovora sa firmom snabdevačem koja će otkupljivati struju iz solarnih elektrana. Sva proizvedene energija iz elektrana će biti prodavana snabdevaču i za nju će se prihodovati novac.

september-oktobar 2023.

 1. Puštanje u rad prvih zadružnih solarnih elektrana
  Povezivanje elektrana na mrežu i puštanje u rad.

oktobar 2023.

 1. Prikupljanje i distribucija prvog prihoda 

Distribucija prvih godišnjih prihoda od solarnih elektrana lokalnoj zajednici za projekte u selima Temska i Dojkinci. Elektrane će u narednih 25 godina ostvarivati prihod od proizvodnje i prodaje električne energije. Elektropionir će na godišnjem nivou prikupljeni novac predavati na korišćenje u skladu sa Programom raspodele sredstava koji će doneti Saveti Mesnih zajednica Temska i Dojkinci, a, za aktivnosti koje unapređuju život lokalnih zajednica.

januar 2024.


SUMMARY in English:

SOLARNA STARA – the first cooperative solar power plants on Stara Planina Mountain!

Energy Cooperative Elektropionir, together with Mt Stara Planina (Balkan) village communities of Temska and Dojkinci and the City of Pirot, initiated the project Solarna Stara to construct the first cooperative solar power plants in Serbia. While the first half of the finances we gathered on our own, we turned to citizens for the second half and, with the crowdfunding campaign, raised and surpassed the targeted amount! Currently, we are preparing for the launch of the first cooperative rooftop solar plants in Serbia!

During the past several years, Mt Stara Planina was threatened by ecological devastation due to the construction of the derivative mini-hydropower plants. Although presented as sustainable, these mini-hydropower plants directly threaten the local communities and their natural resources, while all the profits and benefits go into the pockets of a handful of private investors. Upon realising this, local people have self-organised to cease these destructive projects. Thanks to their determination, persistence, and support throughout Serbia, they have managed to defend their rivers and communities.

Elektropionir’s mission is to show that all citizens can be actors in the energy transition process and that this position is not reserved exclusively for big investors. We believe that energy production must be clean and truly sustainable and can be collectively owned. All the income from producing and selling electricity from Solarna Stara solar installations will remain in the local communities. It will be used to improve the quality of life of the inhabitants of villages Dojkinci and Temska (for the next 25 years, the expected lifespan of the installed solar panels).

We installed the power plants in July 2023 and expect to be up and running in Autumn 2023, upon completion of the legal and technical procedure. The two rooftop solar power plants each consist of 16 solar panels (of 6 kWp) on the 5 kW inverter. We expect the first income from the electricity produced to be distributed to the local community organisations in early 2024.