SOLARNA STARA

Prve zadružne solarne elektrana na Staroj planini.

Opis projekta

​U saradnji sa meštanima staroplaninskih sela Dojkinci i Temska i gradom Pirotom, Energetska zadruga Elektropionir je pokrenula projekat Solarna Stara, kako bismo podigli prve zadružne solarne elektrane u Srbiji. Polovinu novca prikupili smo sami, a za drugu polovinu smo se obratili građanima i donacijskom kampanjom smo prikupili i premašili ciljanu sumu. U pripremi je izgradnja prvih zadružnih krovnih solarnih elektrana u Srbiji!

Staroplaninski kraj je odlučnošću i upornošću meštana lokalnih sela, i uz podršku koju su dobili širom Srbije, uspeo da zaustavi izgradnju malih hidroelektrana, čiji način gradnje i eksploatacije nisu održivi. Male hidroelektrane vode u ekološku degradaciju i uništavanje lokalnih zajednica, a profit koji ostvaruju odlazi u ruke šačice investitora. Za razliku od malih hidroelektrana, energija dobijena od sunca je svima dostupna i čista. 

Plan je da sva sredstva od prodaje struje koju će staroplaninske solarne elektrane proizvoditi, budu predavana lokalnoj zajednici (i to najmanje narednih 25 godina, koliko važi garancija za trajanje solarnih panela koji će biti postavljeni na krovove ova dva staroplaninska sela).

Projektom Solarna Stara želimo da pokažemo da svi građani mogu biti pokretači promene ka održivoj energiji i da to nije pozicija rezervisana isključivo za velike investitore. Verujemo da energija mora biti čista i može biti u zajedničkom vlasništvu. Zadrugarska tradicija postoji u Srbiji, a sada je primenjujemo i na proizvodnju energije iz održivih izvora! Naše prve zadružne krovne solarne elektrane na Staroj planini biće pokazni primer da smo, kroz udruživanje građana i solidarnost, spremni da se okrenemo od destruktivnih i neodrživih tehnologija ka zelenijim i plemenitijim rešenjima.  

Pročitajte intervju: Kako je „Elektropionir” svoju pionirsku ideju doveo do uspešne crowdfunding kampanje

Faze projekta Solarna Stara

ZAVRŠENE FAZE

 1. Osmišljavanje i planiranje projekta Solarna Stara

Energetska zadruga Elektropionir je zajedno sa lokalnom zajednicom u selima Temska i Dojkinci pristupila osmišljavanju projekta Solarna Stara od januara 2022. godine. Potpisivanje Memoranduma o razumevanju i saradnji sa Gradom Pirotom o korišćenju krovova Mesne zajednice Temska i Doma kulture Dojkinci u svrhu postavljanja solarnih elektrana. Zbor sa meštanima sela Dojkinci i sastanak u selu Temska, maj 2022.

januar – jun 2022. 

 1. Izrada nacrta budžeta

Osnovni nacrt budžeta za izgradnju dve solarne elektrane utvrđen je u saradnji sa nezavisnim stručnjacima i firmama koji se bave poslovima projektovanja i izgradnje solarnih elektrana. 

maj-jun 2022.

Budžet (za jednu solarnu elektranu):
1.Izgradnja solarne elektrane od 5,25 kWp (684.000 dinara), koja obuhvata:
1 invertor od 5 kW
14 solarnih panele od 375 Wp (ukupno 5,25 kWp)
podkonstrukciju za kosi krov sa crepom
kablovi, kablovski pribor i zaštitna oprema
montažu i puštanje sistema u rad
2.Izrada projektno-tehničke dokumentacije i sprovođenje procedure do sticanja statusa „proizvođača iz OIE” (96.000 dinara).
3.Izgradnja priključka i nabavka brojila za potrebe rada elektrane (60.000 dinara).
Ukupno: 840.000 dinara.
 1. Prikupljanje prve polovine sume 

Elektropionir je iz donacija partnerskih organizacija i svojih sredstava prikupio polovinu potrebne sume za izgradnje dve solarne elektrane.

januar-jun 2022.

 1. Donacijska kampanja na platformi Donacije.rs 

Prikupljanje druge polovine potrebne sume za izgradnju dve solarne elektrane.

Donacijska kampanje je pripremana tokom maja i juna meseca, a započeta je 21. juna (na dan najduže obdanice). U saradnji sa platformom Donacije.rs, za mesec dana je 229 donatora doniralo ukupno 972.452,00 dinara, što je 116% od ciljane sume! Zahvaljujući tome što je ciljana suma premašena, solarne elektrane će umesto predviđene snage 5.25 kWp (14 panela) imati snagu od 6 kWp (16 panela). 

maj-jul mesec 2022.

FAZE U TOKU ILI U PRIPREMI

 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i sprovođenje procedure

U saradnji sa firmom United Green Energy iz Niša, priprema projektne dokumentacije i sprovodiće se pravno-tehnička procedura za sticanje statusa „proizvođača iz obnovljivih izvora energije” (OIE) za obe elektrane.

septembar-decembar 2022.

 1. Nabavka opreme i izgradnja solarnih elektrana

Nabavka opreme za solarne elektrane: 32 panela Ulica Solar od 375 Wp sa garancijom od 12 godina, podkonstrukcija za kosi krov sa crepom, 2 invertora, kablovi, kablovski pribor i zaštitna oprema. Transport opreme i izgradnja solarnih elektrana na krovu Mesne zajednice Temska i Doma kulture Dojkinci. Sam period izgradnje na lokacijama je nedelju dana.

Ova faza projekta Solarna Stara biće realizovana u saradnji sa instalaterskom firmom Conseko iz Beograda. 

avgust – oktobar 2022.

 1. Izgradnja priključka 

Nabavka materijala i izgradnja nedostajaće infrastrukture, uz nabavku i postavljanje brojila za potrebe rada elektrane.

oktobar-novembar 2022.

 1. Izbor snabdevača i ugovor 

Odabir i potpisivanje ugovora sa firmom snabdevačem koja će otkupljivati struju iz solarnih elektrana. Sva proizvedene energija iz elektrana će biti prodavana snabdevaču i za nju će se prihodovati novac.

novembar-decembar 2022.

 1. Puštanje u rad prvih zadružnih solarnih elektrana
  Povezivanje elektrana na mrežu i puštanje u rad.

decembar 2022-januar 2023.

 1. Prikupljanje i distribucija prvog prihoda 

Distribucija prvih godišnji prihod od solarnih elektrana lokalnoj zajednici za projekte u selima Temska i Dojkinci. Elektrane će u narednih 25 godina ostvarivati prihod od proizvodnje i prodaje električne energije, i Elektropionir će na godišnjem nivou taj novac predavati lokalnim udruženjima i organizacijama, za aktivnosti koje unapređuju život zajednice.

januar 2024.

Ukoliko prilike to dozvole nastojaćemo da izgradnju solarnih elektrana i dobavljanje potrebnih dozvola sprovedemo pre kraja 2022. godine. Ukoliko to ne uspemo, završne faze ovog projekta biće pomerene za nekoliko meseci.


SUMMARY in English:

SOLARNA STARA – the first cooperative solar power plants on Stara Planina Mountain!

Energy Cooperative Elektropionir, together with Mt Stara Planina (Balkan) village communities of Temska and Dojkinci and the City of Pirot, initiated the project Solarna Stara to construct the first cooperative solar power plants in Serbia. While the first half of the financial we gathered on our own, we turned to citizens for the second half and, with the crowdfunding campaign, raised and surpassed the targeted amount! Ahead of us is the construction of the first cooperative rooftop solar plants in Serbia!

During the past several years, Mt Stara Planina was threatened by ecological devastation due to the construction of the derivative mini-hydropower plants. Although presented as sustainable, these mini-hydropower plants directly threaten the local communities and their natural resources, while all the profits and benefits go into the pockets of a handful of private investors. Upon realising this, local people have self-organised to cease these destructive projects. Thanks to their determination, persistence, and support throughout Serbia, they have managed to defend their rivers and communities.

Elektropionir’s mission is to show that all citizens can be actors in the energy transition process and that this position is not reserved exclusively for big investors. We believe that energy production must be clean and truly sustainable and can be collectively owned. All the income from producing and selling electricity from Solarna Stara solar installations will remain in the local communities. It will be used to improve the quality of life of the inhabitants of villages Dojkinci and Temska (at least for the next 25 years, the guarantee period for the solar panels to be installed).

The two rooftop solar power plants will each have a capacity of 6 kWp or 16 solar panels. We intend to construct the power plants and acquire the necessary permits by the end of 2022. The first annual income from the electricity produced will be distributed to the local community organisations in early 2024.