Zadružne elektrane

Energetska zadruga Elektropionir planira izgradnju više solarnih elektrana širom Srbije. Izgradnja ovih elektrana predstavlja Elektropionirovu misliju za aktivnim promenama u energetskom sistemu  Srbije, okrenutim ka obnovljivim izvorima energije.

Zajednica građana, organizovanih u zadrugu, razvija, poseduje i upravlja elektranama. Gradimo ih na zemljištu, na krovovima škola i javnih zgrada-zapravo, gradimo ih svuda gde vidimo mogućnosti za dobro iskorušćenim mestom. Naš cilj je da postanemo značajan proizvođač zelene električne energije, sa instaliranim kapacitetom većim od 1 MW u sledećih nekoliko godina. 

This image has an empty alt attribute; its file name is zadruzne_elektrane-1024x576.jpg

Svesni smo da ovakav poduhvat predstavlja ambiciozan cilj. Međutim, već smo počeli sa instaliranjem manjih elektrana i postepeno povećavamo kapacitete.

  • Prve dve zadružne elektrane, koje je razvio Elektropionir, nalaze se na Staroj Planini. Iako vrlo skromnih snaga (2×5 kW), Solarna Stara (više o ovome >) je važna zbog borbe za dobrobit lokalnih zajednica.
  • Elektrana Solarna berba (više o ovome >) je trenutno u izgradnji u selu Gornja Bukovica, u blizini Valjeva. Elektrana od 17,5 kW biće izgrađena na Farmi Organela i osmišljena je tako da omogući istovremenu proizvodnju elektične energije i uzgoj hrane (agro-solar).
  • U saradnji sa Osnovnom Školom „Zmaj Jova Jovanović“ u Rumi planiramo da istražimo mogućnost za instaliranje elektrane Solarni zmaj na krovu škole, u koju će delom investirati školska zajednica. 

U ovom trenutku, buduće solarne elektrane su u pripremi.

Značaj udruženih zadružnih elektrana

Elektrane koje su već izgrađene, one koje su u izgradnji i one čije se izgradnja planira, omogući će Elektropioniru da oformi svoju mrežu elektrana. Ovo je od značaja jer nam omogućava da u narednim godinama dostignemo planirani proizvodni kapaciteti od 1 MW. Na ovaj način, pre svega, doprinosimo našoj ambiciji da proizvodnju energije u Srbiji okrenemo od fosilnih goriva ka čistoj i obnovljivoj energiji. Međutim, ova „mreža“ ima dodatnu prednost: dok širimo kapacitete na različitim lokacijama u Srbiji, istovremeno se pripremamo da se sve  male elektrane ponašaju kao jedna velika elektrana. Ovo ima mnogo prednosti, od administrativnih (poput lakših pregleda), do tehničkih ( elektrane se mogu ponašati kao konvencionalne elektrane, za koje je naša mreža dizajnirana). Ovakav koncept se zove agregacija i u budućnosti nam može omogućiti da upravljamo  takozvanim  virtuelnim elektranama (VPP). Više o tome kako se pripremamo za agregaciju možete pročitati ovde.

Razvijanje novih modela finansiranja zadružnih elektrana

Proširivanje mreže zadružnih elektrana podrazumeva i veća novčana ulaganja u nove elektrane.  Elektropionir je otpočeo rad na razvijanju novih mogućnosti, koje uključuju zajednice građana u zajednička investiranja. Ovo omogućava da elektrane ne budu locirane samo u zajednicama, već i da zajednice imaju koristi od njih. To znači da ne omogućavamo samo investiranja članova zadruge, već skup učesnika i simpatizera kojima ulaganje u elektranu može da doprinese boljoj današnosti i budućnosti – dok istovremeno donosi skroman finansijski povrat investicije. Ovo funkcioniše tako što se Elektropioniru pozajmljuje novac za izgradnju elektrane – u zamenu za razumnu finansijsku nadoknadu (kamatu), ili učešćem kroz akcije u elektranama Elektropionira (i primanjem dela prihoda od prodate električne energije). Energetske zajednice u Evropi su već stekle dosta iskustva u ovome i pronašle su načine kako da razviju i realizuju nove ideje. S tim u vezi, Elektropionir je počeo da radi sa mrežom energetskih kooperanata u Velikoj Britaniji (Energy4All) kako bi dobio uvid u detalje ovakvih aktivnosti. Sa druge strane, kao članovima REScoop-a, (evropska federacija građanskih energetskih zadruga) omogućeno nam je da dobijemo smernice i iskustva postojećih zadruga u Evropi (više ovde i ovde).  Takođe, postoje i platforme postavljene za ulaganje u energetske projekte zajednice, kao što je Genervest, koji donose nove mogućnosti.

Osmatranje dobrih lokacija za nove zadružne elektrane

Radeći na našoj mreži solarnih elektrana, naučili smo nešto o tome šta je dobra lokacija za projekat. Iako ne postoji univerzalni odgovor, shvatili smo da je, prilikom odabira lokacije, važno obratiti pažnju na:

  • dobra orijentacija (okrenut prema jugu!) i površina;
  • lak pristup električnoj mreži (bandera);
  • dovoljno zgrada u okolini, da lokalno koristile proizvedenu električnu energiju;
  • sigurnost: krov (takođe najbolja opcija: dvostruka upotreba!) ili lokacija pod nadzorom;
  • relevantnost elektrane za lokalnu zajednicu

U zemlji kao što je Srbija, postoji na hiljade lokacija koje potencijalno odgovaraju ovim kriterijumima – mnogo više nego što možemo da proučimo. I mnoge od njih mogu jednostavno ostati neiskorišćene. Ali mi ih možemo pretvoriti u nešto dobro za ljude i planetu. Dakle, ako znate za lokaciju koja može biti od posebnog interesa, bili bismo srećni da nam se obratite!