Kurs Solartehnika narodu

Energetska zadruga Elektropionir više puta godišnje organizuje kurs Solartehnika narodu. Poslednje izdanje kursa održano je u oktobru 2022. Solartehniku je do sada je pohađalo preko 220 učesnika iz čitave Srbije.

Ukoliko želite da izgradite sopstvenu solarnu elektranu, smanjite zavisnost od centralizovanog energetskog sistema i da postanete aktivni proizvođač energije iz obnovljivih izvora energije, da saznate više o značaju zadružnih principa i udruživanja na putu energetske tranzicije, ukoliko želite da razumete aktuelna dešavanja na energetskom tržištu Srbije i podržite globalnu akciju ka smanjenju emisije ugljenika kojom se ublažavaju klimatske promene i unapređuje lokalni kvalitet vazduha – kurs Solartehnika narodu je za Vas!

Članovi Elektropionira i učesnici četvrtog izdanja kursa Solartehnika narodu u Rumi, oktobar 2022.

Zainteresovani ste za kurs? Pišite nam na: solartehnika@elektropionir.rs

Prethodna izdanja “Solartehnike narodu”

Četvrto izdanje kursa “Solartehnika narodu” u organizaciji Energetske zadruge Elektropionir održano je u oktobru 2022.

Kurs je bio namenjen građanima i građankama koji žele da se uključe u energetsku tranziciju, bilo samostalno, ili kroz ulaganja u zajedničke solarne elektrane, ali i predstavnicima organizacija i preduzeća, kao i studentima, koji žele da prošire svoje znanje o energetskoj tranziciji i primeni solarne energije.

Četvrto izdanje kursa imalo je tri tematske celine organizovane kroz dva večernja termina u formatu online predavanja, i treći dan – celodnevni program u Rumi – sa predavanjima uživo i terenskom posetom solarnoj elektrani. Predavači su bili vodeći domaći stručnjaci iz oblasti obnovljivi izvori energije, projektovanje i instalacija solarnih elektrana, kao i energetska regulativa.

Kotizacija za učešće: 3.000 dinara, za NVO, studente i penzionere, uz popust od 50%: 1.500 dinara. Cena kursa je subvencionisana.

PROGRAM KURSA:

Ponedeljak, 10. oktobar 2022, 18.00-21.00/Zoom

Prozjumerska klinika: U prvom delu kursa imaćete prilike da se upoznate sa konceptom energetske tranzicije i čujete o isplativosti ulaganja u solarne panele, saznate o dešavanjima u polju obnovljivih izvora energije u Srbiji u prethodnih godinu dana, dobijete informacije o procedurama za priključivanje solarne elektrane u svojstvu domaćinstava kupaca-proizvođača i strukturi troškova.

Sreda, 12. oktobar 2022, 18.00-21.00/Zoom

Zadruga i građani: Na drugom delu kursa čućete više o zadružnom modelu poslovanja i zadružnim elektranama. Pričaćemo i o tome šta u energetskom sektoru donosi budućnost i da li je jedini način poslovanja ovaj koji nam je za sada poznad.

Subota, 15. oktobar 2022, 10.30-16.30/uživo – Ruma

Solar u praksi: Prilikom susreta uživo u Rumi imaćete priliku da posetite solarnu elektranu jednog od prvih registrovanih domaćinstava kupaca-proizvođača u Srbiji i da čujete više o njihovim iskustvima u ovom poduhvatu, prednostima ali i problemima sa kojima se susreću u praksi. Naučićete kako da sami, pomoću besplatno dostupnih alata, procenite prinose solarne elektrane i da optimizujete svoju potrošnju.

Predavači: Davor Končalović (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Ana Džokić i Marc Neelen (arhitekte, pioniri malog solara, Elektropionir), Dejan Stojadinović (energetski konsultant), Saša Petrović (Elektropionir), Andrija Petrušić (United Green Energy), Dubravka Živković (Fakultet inženjerskih nauka, Elektropionir), Jelena Nikolić (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Ljubomir Rajić (bivši polaznik Solartehnike narodu) i Nenad i Dragana Maričić (registrovani prozjumeri).

Četvrto izdanje Solartehnike realizovano je uz podršku Fondacije Hajnrih Bel, kancelarija u Beogradu.

Preuzmite program kursa u PDF obliku.


Treće izdanje kursa “Solartehnika naroduodržano je u martu 2022. Organizovali su ga Energetska zadruga Elektropionir i udruženje Jedan stepen Srbija. 

Ovo specifično izdanje kursa imalo je četiri modula namenjena za četiri različite ciljne grupe: organizacije civilnog društva i lokalne inicijative, javnu upravu i preduzeća, studente inženjerskih fakulteta, građane buduće prozjumere i proizvođače energije.

Sa prvog izdanja kursa Solartehnika narodu, april 2021.

PROGRAM KURSA:

ponedeljak, 14. mart 2022, 18.00 – 20.00 / Zoom

Modul 1: namenjen predstavnicima nevladinog sektora i lokalnim inicijativama.

sreda, 16. mart 2022, 11.00 – 13.00 / Zoom

Modul 2: namenjen predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća koji su zainteresovani da promovišu solar kao rešenje za energetski tranziciju.

FINK, Kragujevac

Modul 3: namenjen predstavnicima akademske zajednice. Održan uživo, na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu.

ponedeljak, 21. mart i četvrtak 24. mart 2022, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 4: namenjen građanima i građankama koji žele da se uključe u energetsku tranziciju kao aktivni proizvođači energije ili zajednički ulagači. Ovaj modul se sastojao iz dve sesije.

Ovo izdanje kursa je za polaznike bilo besplatno, uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Predavači – članovi energetskih zadruga Elektropionir i Sunčani krovovi Šabac, sa konceptualnim i praktičnim znanjem iz oblasti obnovljivi izvori energije, energetske tranzicije, postavljanja i korišćenja instalacija solarnih elektrana (domaćinstvo, proizvodna elektrana na zemlji, elektrana na krovu javnog preduzeća), kao i stručnjaci iz oblasti energetskih regulativa.

Preuzmite PDF program kursa po modulima.


Drugo izdanje kursa “Solartehnika narodu” u organizaciji Energetske zadruge Elektropionir održano je u oktobru 2021. godine.

Sa prvog izdanja kursa Solartehnika narodu, NTP Čačak, april 2021.

PROGRAM KURSA

Energetska tranzicija na zadružni pogon

ponedeljak, 11. oktobar 2021, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 1: Zašto nam treba solarna energija (Energetska tranzicija; Optimizacija potrošnje električne energije u domaćinstvu; Osnovne komponente solarnih sistema)

četvrtak, 14. oktobar 2021, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 2: Koje mogućnosti otvaraju novi zakoni u Srbiji (Zakon o klimatskim promenama, Zakon o energetici, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije; Uredba za prosjumere (kupce-proizvođače), konkretni koraci, primena net meteringa i mogućnosti finansiranja; Principi funkcionisanja energetskog tržišta i akteri)

subota, 16. oktobar 2021, 10.00 – 15.00 (tbc) / NTP Startup centar, Čačak

Modul 3: Kako primena solara može praktično da izgleda (Poseta solarnoj elektrani; Studija slučaja projektovanja i izgradnje solarne PV elektrane; Koncept energetskih zadruga i primena na primeru energetske zadruge Elektropionir)

Članovi Elektropionira i učesnici drugog izdanja kursa Solarthenika narodu, oktobar 2021.

Predavači: Ana Džokić i Marc Neelen (arhitekte, prosjumer pioniri, Elektropionir), Dejan Stojadinović (energetski konsultant), Andrija Petrušić (Energia Gas & Power), Davor Končalović (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Filip Kanački (Netinvest), Đorđe Samardžija (preduzetnik, GSE, Elektropionir), Igor Vejnović (ekspert planiranje OIE, Elektropionir), Predrag Momčilović (novinar, ekološki aktivista, Elektropionir)

Preuzmite PDF sa detaljnim informacijama.