Kurs Solartehnika narodu

Peto izdanje kursa “Solartehnika naroduodržaće se u aprilu 2023. godine (3, 5. i 8. april). Solartehniku organizuje Energetska zadruga Elektropionir i do sada ju je pohađalo preko 220 učesnika iz čitave Srbije.

Kurs je namenjen svima koje zanima kako da postanu aktivni učesnici na tržištu električne energije, bilo samostalno, ili kroz ulaganja u zajedničke solarne elektrane. Takođe, kurs je namenjen i predstavnicima organizacija i preduzeća, kao i studentima, koji žele da prošire svoje znanje o energetskoj tranziciji i primeni solarne energije. Elektropionir vidi značaj u uključivanju žena u svet energetike i zato bi nam bilo drago da nam se pridružite i da zajedno, jednaki, budemo nosioci energetske tranzicije.

Članovi Elektropionira i učesnici četvrtog izdanja kursa Solartehnika narodu u Rumi, oktobar 2022.

Kurs obuhvata tri tematske celine (3, 5. i 8. april) – u dva večernja termina će biti održana online predavanja, a poslednji dan će biti posvećen celodnevnom programu u Rumi, sa terenskom posetom solarnoj elektrani. Fokus prvog dela kursa će biti na prozjumerima – domaćinstvima kupcima-proizvođačima koja proizvode električnu energiju za svoje potrebe. Drugi deo kursa je posvećen pravednoj energetskoj tranziciji i mogućnostima udruživanja i delovanja građana kroz energetske zadruge. Kurs će zatvoriti susret uživo, tokom koga je planirana terenska poseta solarnoj elektrani, predavanja praktičnog tipa i diskusija uživo.

Predavači su članovi energetskih zadruga Elektropionir i saradnici eksperti, sa stručnim i praktičnim znanjem iz oblasti obnovljivi izvori energije, energetske tranzicije, postavljanja i korišćenja instalacija solarnih elektrana, energetskih regulativa i ekonomije.

Zainteresovani ste za kurs? Prijavite se popunjavanjem ovog formulara.

Rok za prijavu je 26. mart 2023, a broj učesnika na kursu je ograničen. Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara. Za NVO, studente i penzionere, uz popust od 50% kotizacija iznosi 1.500 dinara. Cena kursa je subvencionisana. Po prijemu prijave putem formulara dobićete instrukcije o načinu uplate.

Četvrto izdanje kursa Solartehnika narodu, poseta prozjumerskoj elektrani u Rumi, oktobar 2022.

PROGRAM KURSA:

Ponedeljak, 3. april 2023, 18.00-21.00 / Zoom

Prozjumerska klinika, teme: Šta se dešavalo u Srbiji od kako je otvorena mogućnost za učešće građana u proizvodnji energije? Prozjumersko iskustvo u Srbiji. Optimizacija proizvodnje i potrošnje električne energije u domaćinstvu.

Sreda, 5. april 2023, 18.00-21.00 / Zoom

Udruženi građani i energija, teme: Pravedna energetska tranzicija. Zadružni model organizovanja, poslovanja i šta donosi budućnosti. Zadruge kao prilika za jednakost.

Subota, 8. april 2023, 10.00-17.00 / uživo – Ruma

Zadruga i solar u praksi, teme: Elektropionir na putu ka zadružnim elektranama u Srbiji. Forum: Ekonomska pitanja. Forum: Tehnička pitanja. Poseta prozjumerskoj elektrani i potencijalnoj lokaciji za zadružnu elektranu. 

Organizacija transporta do Rume je individualna, troškove prevoza snose sami učesnici. Zadruga podržava organizovano deljenje prevoza.

Predavači: Davor Končalović (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Ana Džokić i Marc Neelen (arhitekte, pioniri malog solara, Elektropionir), Dejan Stojadinović (energetski konsultant), Saša Petrović (Elektropionir), Miodrag Vuković (Conseko, realizacija solarnih sistema), Jelena Nikolić (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir)  i Nenad Maričić (registrovani prozjumer, Elektropionir).

Preuzmite program kursa u PDF obliku.

Za dodatna pitanja pišite nam na: solartehnika@elektropionir.rs

Peto izdanje kursa “Solartehnika narodu” se organizuje pod pokroviteljstvom projekta Nemačke razvojne saradnje “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji” koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Prethodna izdanja “Solartehnike narodu”

Četvrto izdanje kursa “Solartehnika narodu” u organizaciji Energetske zadruge Elektropionir održano je u oktobru 2022.

Četvrto izdanje kursa imalo je tri tematske celine organizovane kroz dva večernja termina u formatu online predavanja, i treći dan – celodnevni program u Rumi – sa predavanjima uživo i terenskom posetom solarnoj elektrani.

PROGRAM KURSA:

Ponedeljak, 10. oktobar 2022, 18.00-21.00/Zoom

Modul 1: Prozjumerska klinika: Energetska tranzicija i isplativost ulaganja u solarne panele. Šta se u polju obnovljivih izvora energije u Srbiji dešavalo u prethodnih godinu dana i zašto je to bitno? Procedure za priključenje domaćinstava prozjumera i struktura troškova.

Sreda, 12. oktobar 2022, 18.00-21.00/Zoom

Modul 2: Zadruga i građani: Pravedna energetska tranzicija (prve zadružne elektrane u Srbiji). Zadružni model poslovanja i šta donosi budućnost (primeri iz REScoop-a). Akteri energetskog sistema i mogućnosti za zadruge.

Subota, 15. oktobar 2022, 10.30-16.30/uživo – Ruma

Modul 3: Primena solara u praksi, teme: Optimizacija proizvodnje i potrošnje energije u domaćinstvu (TA peć na solarni pogon). Besplatni alati za procenu očekivanog prinosa energije iz solatne elektrane. Poseta elektrani: Moje prozjumersko iskustvo – od ideje do realizacije.

Predavači: Davor Končalović (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Ana Džokić i Marc Neelen (arhitekte, pioniri malog solara, Elektropionir), Dejan Stojadinović (energetski konsultant), Saša Petrović (Elektropionir), Andrija Petrušić (United Green Energy), Dubravka Živković (Fakultet inženjerskih nauka, Elektropionir), Jelena Nikolić (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Ljubomir Rajić (bivši polaznik Solartehnike narodu) i Nenad i Dragana Maričić (registrovani prozjumeri).

Preuzmite program kursa u PDF obliku.

Četvrto izdanje kursa Solartehnika narodu realizovana je uz podršku Fondacije Hajnrih Bel, kancelarija u Beogradu.


Treće izdanje kursa “Solartehnika naroduodržano je u martu 2022. Organizovali su ga Energetska zadruga Elektropionir i udruženje Jedan stepen Srbija. 

Ovo specifično izdanje kursa imalo je četiri modula namenjena za četiri različite ciljne grupe: organizacije civilnog društva i lokalne inicijative, javnu upravu i preduzeća, studente inženjerskih fakulteta, građane buduće prozjumere i proizvođače energije.

Sa prvog izdanja kursa Solartehnika narodu, april 2021.

PROGRAM KURSA:

ponedeljak, 14. mart 2022, 18.00 – 20.00 / Zoom

Modul 1: namenjen predstavnicima nevladinog sektora i lokalnim inicijativama.

sreda, 16. mart 2022, 11.00 – 13.00 / Zoom

Modul 2: namenjen predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća koji su zainteresovani da promovišu solar kao rešenje za energetski tranziciju.

FINK, Kragujevac

Modul 3: namenjen predstavnicima akademske zajednice. Održan uživo, na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu.

ponedeljak, 21. mart i četvrtak 24. mart 2022, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 4: namenjen građanima i građankama koji žele da se uključe u energetsku tranziciju kao aktivni proizvođači energije ili zajednički ulagači. Ovaj modul se sastojao iz dve sesije.

Ovo izdanje kursa je za polaznike bilo besplatno, uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Predavači – članovi energetskih zadruga Elektropionir i Sunčani krovovi Šabac, sa konceptualnim i praktičnim znanjem iz oblasti obnovljivi izvori energije, energetske tranzicije, postavljanja i korišćenja instalacija solarnih elektrana (domaćinstvo, proizvodna elektrana na zemlji, elektrana na krovu javnog preduzeća), kao i stručnjaci iz oblasti energetskih regulativa.

Preuzmite PDF program kursa po modulima.

Treće izdanje kursa Solartehnika narodu održano je uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.


Drugo izdanje kursa “Solartehnika narodu” u organizaciji Energetske zadruge Elektropionir održano je u oktobru 2021. godine.

Sa prvog izdanja kursa Solartehnika narodu, NTP Čačak, april 2021.

PROGRAM KURSA

Energetska tranzicija na zadružni pogon

ponedeljak, 11. oktobar 2021, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 1: Zašto nam treba solarna energija (Energetska tranzicija; Optimizacija potrošnje električne energije u domaćinstvu; Osnovne komponente solarnih sistema)

četvrtak, 14. oktobar 2021, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 2: Koje mogućnosti otvaraju novi zakoni u Srbiji (Zakon o klimatskim promenama, Zakon o energetici, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije; Uredba za prosjumere (kupce-proizvođače), konkretni koraci, primena net meteringa i mogućnosti finansiranja; Principi funkcionisanja energetskog tržišta i akteri)

subota, 16. oktobar 2021, 10.00 – 15.00 (tbc) / NTP Startup centar, Čačak

Modul 3: Kako primena solara može praktično da izgleda (Poseta solarnoj elektrani; Studija slučaja projektovanja i izgradnje solarne PV elektrane; Koncept energetskih zadruga i primena na primeru energetske zadruge Elektropionir)

Članovi Elektropionira i učesnici drugog izdanja kursa Solarthenika narodu, oktobar 2021.

Predavači: Ana Džokić i Marc Neelen (arhitekte, prosjumer pioniri, Elektropionir), Dejan Stojadinović (energetski konsultant), Andrija Petrušić (Energia Gas & Power), Davor Končalović (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Filip Kanački (Netinvest), Đorđe Samardžija (preduzetnik, GSE, Elektropionir), Igor Vejnović (ekspert planiranje OIE, Elektropionir), Predrag Momčilović (novinar, ekološki aktivista, Elektropionir)

Preuzmite PDF sa detaljnim informacijama.

Drugo izdanje kursa Solartehnika narodu realizovana je uz podršku Fondacije Hajnrih Bel, kancelarija u Beogradu.