Kurs Solartehnika narodu

Energetska zadruga Elektropionir više puta godišnje organizuje kurs Solartehnika narodu. Sledeće izdanje kursa održaće se u oktobru 2022. Solartehniku je do sada je pohađalo preko 200 učesnika iz čitave Srbije.

Ukoliko želite da izgradite sopstvenu solarnu elektranu, smanjite zavisnost od centralizovanog energetskog sistema i da postanete aktivni proizvođač energije iz obnovljivih izvora energije, da saznate više o značaju zadružnih principa i udruživanja na putu energetske tranzicije, ukoliko želite da razumete aktuelna dešavanja na energetskom tržištu Srbije i podržite globalnu akciju ka smanjenju emisije ugljenika kojom se ublažavaju klimatske promene i unapređuje lokalni kvalitet vazduha – kurs Solartehnika narodu je za Vas!

Četvrto izdanje kursa “Solartehnika narodu” u organizaciji Energetske zadruge Elektropionir održaće se u oktobru 2022. (10, 12. i 15. oktobar). Prijave otvorene do 5. oktobra!

Članovi Elektropionira i učesnici drugog izdanja kursa Solarthenika narodu, oktobar 2021.

Kurs je namenjen građanima i građankama koji žele da se uključe u energetsku tranziciju, bilo samostalno, ili kroz ulaganja u zajedničke solarne elektrane. Takođe, kurs je namenjen i predstavnicima organizacija i preduzeća, kao i studentima, koji žele da prošire svoje znanje o energetskoj tranziciji i primeni solarne energije.

Kurs obuhvata tri tematske celine (10, 12. i 15. oktobar) – u dva večernja termina će biti održana online predavanja, a poslednji dan će biti posvećen celodnevnoj terenskoj poseti solarnoj elektrani u Rumi. Fokus prvog dela kursa će biti na prozjumerima (domaćinstvima kupcima-proizvođačima koja proizvode električnu energiju iz solara za svoje potrebe), drugi deo kursa će se baviti mogućnostima udruživanja i delovanja građana kroz energetske zadruge, a kurs ćemo završiti terenskom posetom solarnoj elektrani pionirskog prozjumerskog domaćinstva u Rumi, predavanjima praktičnog tipa i diskusijom uživo.

Predavači su vodeći domaći stručnjaci iz sledećih oblasti: obnovljivi izvori energije, projektovanje i instalacija solarnih elektrana, kao i energetska regulativa.

Zainteresovani ste za kurs? Prijavite se popunjavanjem ovog formulara.

Rok za prijavu je 5. oktobra 2022, broj učesnika na kursu je ograničen. Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara. Za NVO, studente i penzionere, uz popust od 50% kotizacija iznosi 1.500 dinara. Cena kursa je subvencionisana. Po prijemu prijave putem formulara dobićete instrukcije o načinu uplate.

PROGRAM KURSA:

Ponedeljak, 10. oktobar 2022, 18.00-21.00/Zoom

Prozjumerska klinika: U prvom delu kursa imaćete prilike da se upoznate sa konceptom energetske tranzicije i čujete o isplativosti ulaganja u solarne panele, saznate o dešavanjima u polju obnovljivih izvora energije u Srbiji u prethodnih godinu dana, dobijete informacije o procedurama za priključivanje solarne elektrane u svojstvu domaćinstava kupaca-proizvođača i strukturi troškova.

Sreda, 12. oktobar 2022, 18.00-21.00/Zoom

Zadruga i građani: Na drugom delu kursa čućete više o zadružnom modelu poslovanja i zadružnim elektranama. Pričaćemo i o tome šta u energetskom sektoru donosi budućnost i da li je jedini način poslovanja ovaj koji nam je za sada poznad.

Subota, 15. oktobar 2022, 10.30-16.30/uživo – Ruma

Solar u praksi: Prilikom susreta uživo u Rumi imaćete priliku da posetite solarnu elektranu jednog od prvih registrovanih domaćinstava kupaca-proizvođača u Srbiji i da čujete više o njihovim iskustvima u ovom poduhvatu, prednostima ali i problemima sa kojima se susreću u praksi. Naučićete kako da sami, pomoću besplatno dostupnih alata, procenite prinose solarne elektrane i da optimizujete svoju potrošnju.

Organizacija transporta do Rume je individualna (podstičemo učesnike kursa da podele prevoz), troškove prevoza snose učesnici.

Predavači: Davor Končalović (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Ana Džokić i Marc Neelen (arhitekte, pioniri malog solara, Elektropionir), Dejan Stojadinović (energetski konsultant), Saša Petrović (Elektropionir), Andrija Petrušić (United Green Energy), Dubravka Živković (Fakultet inženjerskih nauka, Elektropionir), Jelena Nikolić (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Ljubomir Rajić (bivši polaznik Solartehnike narodu) i Nenad i Dragana Maričić (registrovani prozjumeri).

Četvrto izdanje Solartehnike se realizuje uz podršku Fondacije Hajnrih Bel, kancelarija u Beogradu.

Za dodatna pitanja pišite nam na: solartehnika@elektropionir.rs

Preuzmite program kursa u PDF obliku.


Prethodna izdanja “Solartehnike narodu”

Treće izdanje kursa “Solartehnika naroduodržano je u martu 2022. Organizovali su ga Energetska zadruga Elektropionir i udruženje Jedan stepen Srbija. 

Ovo specifično izdanje kursa ima četiri modula namenjena za četiri različite ciljne grupe: organizacije civilnog društva i lokalne inicijative, javnu upravu i preduzeća, studente inženjerskih fakulteta, građane buduće prozjumere i proizvođače energije.

Sa prvog izdanja kursa Solartehnika narodu

PROGRAM KURSA:

ponedeljak, 14. mart 2022, 18.00 – 20.00 / Zoom

Modul 1: namenjen je predstavnicima nevladinog sektora i lokalnim inicijativama.

sreda, 16. mart 2022, 11.00 – 13.00 / Zoom

Modul 2: namenjen je predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća koji su zainteresovani da promovišu solar kao rešenje za energetski tranziciju.

FINK, Kragujevac

Modul 3: namenjen predstavnicima akademske zajednice. Održaće se uživo, na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu.

ponedeljak, 21. mart i četvrtak 24. mart 2022, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 4: namenjen je građanima i građankama koji žele da se uključe u energetsku tranziciju kao aktivni proizvođači energije ili zajednički ulagači. Ovaj modul se sastoji iz dve sesije.

Ovo izdanje kursa je za polaznike besplatno, uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Predavači su članovi energetskih zadruga Elektropionir i Sunčani krovovi Šabac, sa konceptualnim i praktičnim znanjem iz oblasti obnovljivi izvori energije, energetske tranzicije, postavljanja i korišćenja instalacija solarnih elektrana (domaćinstvo, proizvodna elektrana na zemlji, elektrana na krovu javnog preduzeća), kao i stručnjaci iz oblasti energetskih regulativa.

Preuzmite PDF program kursa po modulima.


Drugo izdanje kursa “Solartehnika narodu” u organizaciji Energetske zadruge Elektropionir održano je u oktobru 2021. godine.

Sa prvog izdanja kursa Solartehnika narodu

PROGRAM KURSA

Energetska tranzicija na zadružni pogon

ponedeljak, 11. oktobar 2021, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 1: Zašto nam treba solarna energija (Energetska tranzicija; Optimizacija potrošnje električne energije u domaćinstvu; Osnovne komponente solarnih sistema)

četvrtak, 14. oktobar 2021, 18.00 – 20.30 / Zoom

Modul 2: Koje mogućnosti otvaraju novi zakoni u Srbiji (Zakon o klimatskim promenama, Zakon o energetici, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije; Uredba za prosjumere (kupce-proizvođače), konkretni koraci, primena net meteringa i mogućnosti finansiranja; Principi funkcionisanja energetskog tržišta i akteri)

subota, 16. oktobar 2021, 10.00 – 15.00 (tbc) / NTP Startup centar, Čačak

Modul 3: Kako primena solara može praktično da izgleda (Poseta solarnoj elektrani; Studija slučaja projektovanja i izgradnje solarne PV elektrane; Koncept energetskih zadruga i primena na primeru energetske zadruge Elektropionir)

Predavači: Ana Džokić i Marc Neelen (arhitekte, prosjumer pioniri, Elektropionir), Dejan Stojadinović (energetski konsultant), Andrija Petrušić (Energia Gas & Power), Davor Končalović (Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Elektropionir), Filip Kanački (Netinvest), Đorđe Samardžija (preduzetnik, GSE, Elektropionir), Igor Vejnović (ekspert planiranje OIE, Elektropionir), Predrag Momčilović (novinar, ekološki aktivista, Elektropionir)

Preuzmite PDF sa detaljnim informacijama.