Zajedno investiramo

Solarni paneli na sopstvenom krovu su fantastičan početak. Ali zajedno možemo da uradimo mnogo više! Elektropionir planira da poveže ljude koji zajedno žele da investiraju u veće solarne elektrane. Mnogo veće od onih koje staju na krovove kuća. Postoji mnogo “praznih” krovova koji iščekuju svetliju budućnost. Pomislite samo na stambene zgrade, ali i na javne ili industrijske objekte. Takođe, čistu energiju možemo proizvoditi i van grada: na poljima u kombinaciji sa poljoprivrednom proizvodnjom, na napuštenim parcelama i drugim lokacijama. Zajedno, ove elektrane formiraće jednu veliku “virtuelnu elektranu” koja će članove zadruge snabdevati energijom. A sve to dok naša pozicija, uloga i važnost kao učesnika na energetskom tržištu raste. 

Kroz ovakvu vrstu zajedničke investicije, zadrugari će postati vlasnici udela u elektrani. Povratak investicije ostvariće se kroz elektiričnu energiju koju zajedno proizvedemo. 
Tokom 2021. počinjemo da pripremamo kolektivnu elektranu ovog tipa (25-30kWp). Plan nam je da započnemo potragu za odgovarajućom lokacijom i da istražimo da li je investicija finansijski isplativa. Broj neiskorišćenih krovova i drugih mogućih lokacija je ogroman – ako znate dobru lokaciju, javite nam se.